• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีระบบเฝ้าระวังติดตามเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานความชุกและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นแทบทุกปี สำหรับวางแผนเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสมกับคนไทย พร้อมแนะให้ระมัดระวังวิธีดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างหญิงตั้งครรภ์ โรคอ้วน โรคเรื้อรังทางระบบหายใจ
 
กรมวิทย์ฯ แนะวิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาว
 
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงและภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมเกือบทั่วภูมิภาค ตามด้วยมีฝนตกหนักทางภาคใต้และสภาพอากาศหนาวจัดในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหรือฤดูหนาวก็ตาม มักจะพบปัญหาสุขภาพมาพร้อมกันเสมอ โดยเฉพาะการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และเป็นปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เนื่องจากจะมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี สาเหตุที่ต้องฉีดทุกปีเนื่องจากเชื้อมีการปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์การระบาดแทบทุกปี จึงต้องเลือกใช้วัคซีนที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับเชื้อที่ระบาดในบ้านเรา เพื่อให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ผล การเฝ้าระวังติดตามเชื้อที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีระบบเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรายงานความชุกและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นแทบทุกปีให้กับกระทรวงสาธารณสุข
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 ชนิด คือ A(H3N2), A/H1pdm09 และ B ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับเชื้อที่เป็นองค์ประกอบในวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของนักวิจัยหลายคณะพบว่า ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้มีโรคประจำตัว เมื่อฉีดวัคซีนแล้วให้ผลป้องกันโรคได้ต่ำกว่าร้อยละ 60 ดังนั้นยังพบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ เช่น ผู้สูงอายุที่กลับจากพิธีฮัจญ์ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปแสวงบุญ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าในผู้สูงอายุบางคนวัคซีน ไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เต็มร้อย แต่สามารถช่วยลดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนได้และลดอัตราการเสียชีวิต อย่างไรก็ดีการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองจะช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้พ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง แม้ว่าท่านจะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก็ตาม
 
วิธีดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของ ร่วมกับผู้ป่วย หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นเสมอ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลทำความสะอาดมือ ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป ในสถานที่แออัด หากรู้สึกไม่สบาย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรปิดปาก จมูก ด้วยหน้ากากอนามัยหรือใช้กระดาษปิดปาก จมูกเวลาไอหรือจาม ทานยาลดไข้ พักผ่อนให้มาก ดื่มน้ำบ่อยๆ ทานผักผลไม้ให้มากๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์
open_close_button
top