• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ จับมือ เอกชน ยกระดับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมและผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มนำร่องให้บริการตรวจ BCR-ABL mRNA เพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ง แก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง แบบมัยอีลอยด์ ที่มีสิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 1 ปีและจะพิจารณาต่ออายุโครงการรายปี  
 
กรมวิทย์ฯ จับมือ เอกชน ยกระดับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสม
 
วันนี้ (26 ส.ค.59) ที่ห้องประชุม 722 อาคาร14 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กับ เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจยามะเร็ง บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับวินิจฉัยและติดตามการผลการรักษาด้วยยามะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยของการให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข และสอดคล้องกับปณิธานของบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องการให้ผู้ป่วยไทยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 
   
                              
นายแพทย์อภิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยสามารถเข้าถึงยานวัตกรรมที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้  ซึ่งการใช้ยานวัตกรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการตรวจติดตามผลการรักษา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย แต่มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยหรือติดตามผลการรักษาด้วยยามะเร็งได้ เนื่องจากการตรวจดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นผู้ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ส่วนบริษัทฯ จะสนับสนุนชุดตรวจการรักษาด้วยยามะเร็งสำหรับผู้ป่วย 500 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 1 ปี และพิจารณาต่ออายุโครงการรายปี โดยจะเริ่มด้วยโครงการนำร่องการให้บริการตรวจ BCR-ABL mRNA เพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง แบบมัยอีลอยด์ ภายใต้สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งผลการตรวจดังกล่าวจะช่วยในการเลือกการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการรักษามะเร็ง เพื่อลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศที่มีราคาแพงอีกด้วย
 
open_close_button
top