• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

                       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ  พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน

     นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ว่า อุตสาหกรรมสมุนไพรมีมูลค่าการตลาดรวมประมาณ 48,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15-20 ต่อปี มีความสำคัญในการสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของสปา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสปา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี สถานที่ผลิต ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 250 ชุมชน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสปา เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องสำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 141 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
       นายแพทย์พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการดำเนินงานแล้วในหลายภาคส่วน  สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง เช่น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก, พิชยาสมุนไพร อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์, มิกกี้ทานาคา โอทอป อ.วังเจ้า  จ.ตาก และสมุนไพรชญานิน  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น  โดยมีการส่งเสริมให้ความรู้ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และยาแผนโบราณ  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพ    การผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ ทำให้มีเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าและมียอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
     การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัยและกำหนดคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร และตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะข้อกำหนดด้านการปนเปื้อนโลหะหนัก  สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเชื้อจุลินทรีย์  เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน นายแพทย์พิเชฐกล่าวในที่สุด
 
แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

open_close_button
top