• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มกราคม - 2564 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

“หมอประเสริฐ”คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2559

              

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สถาพร  วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2559 ว่า  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกผู้สร้างหรือริเริ่มงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559 คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงด้านโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก อาทิ

โรคเอดส์ ท่านเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการศึกษาวิจัยโรคเอดส์ทางห้องปฏิบัติการกว่า 20 ปี ทำให้เกิดความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ นำไปสู่การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นับเป็นการพัฒนาการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทยที่ชัดเจน ผลจากการวิจัยยังทำให้ทราบข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งสามารถนำไปวางแผนป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง

โรคหัดเยอรมัน ท่านได้ศึกษาวิจัยจนทำให้ทราบสาเหตุสำคัญของความพิการแต่กำเนิดของทารกภายหลังแม่ติดเชื้อหัดเยอรมัน การวิจัยยังได้พัฒนาการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและขยายไปทั่วประเทศ  นอกจากนั้นยังได้ทำการทดสอบประสิทธิผลและฤทธิ์ข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถลดอัตราการเกิดทารกพิการได้อย่างมาก

โรคตาแดงชนิดใหม่ เป็นกลุ่มแรกที่ศึกษาวิจัยจนทราบว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเอ็นเทอโรไวรัส 70 ซึ่งเป็นไวรัสชนิดใหม่ ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตเฉพาะที่ และมีการระบาดอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีระยะเวลาฟักตัวเพียง 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาทำให้ทราบวิธีป้องกัน รักษา และควบคุมโรค

โรคตับอักเสบ  ร่วมศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบทางห้องปฏิบัติการ จนส่งผลให้มีวัคซีนป้องกันไวรัส
ตับอักเสบเอและบี ใช้ในประเทศไทย และพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก สามารถถ่ายทอดไปสู่ห้องปฏิบัติการทั่วไปได้ และได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบแบบปูพรม ทำให้สามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งตับ

โรคพิษสุนัขบ้า ท่านเป็นผู้วิจัยโรคพิษสุนัขบ้ามากว่า 40 ปี ทำให้สามารถพัฒนาการชันสูตรโรคได้อย่างแม่นยำ และพัฒนาขีดความสามารถห้องชันสูตรในส่วนภูมิภาค  ได้ริเริ่มทดสอบวัคซีนชนิดใหม่ๆ จนค้นพบวัคซีนที่มีคุณภาพสูง มีผลข้างเคียงน้อย จึงส่งเสริมให้ใช้วัคซีนดังกล่าวอย่างแพร่หลายและผลักดันให้มีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแผนระดับชาติ

นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิจัยโรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบแจแปนีสเอ็นเซฟาไลติส (Japanese encephalitis viral disease) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนกและซาร์ส  อีกทั้งได้แต่งหนังสือและตำราจำนวนมาก เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่บุคคลต่างๆทั้งในและนอกวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์

            นายแพทย์สถาพร  กล่าวต่ออีกว่า จากการเป็นผู้ริเริ่มงานและอุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยเฉพาะผลงานศึกษาวิจัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  และได้มีนำมาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง  เป็นแบบอย่างของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรค่าแก่การยกย่อง  ทำให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และท่านจะเป็นองค์ปาฐกในการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส  เรื่อง “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

open_close_button
top