• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดรับเทศกาลปีใหม่

  

               กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ นำเครื่องดังกล่าวมาทำการสอบเทียบก่อนที่จะนำไปใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจในผลตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่

                นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทำงานต่างถิ่นใช้ช่วงเวลานี้เดินทางกลับภูมิลำเนาและอาจมีอุบัติเหตุจราจร ทางบกเกิดขึ้นได้ โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ การที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น  เหล้า เบียร์ แม้หน่วยงานภาครัฐได้จัดตั้งด่านเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ ซึ่งหากมีแอลกอฮอล์ ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและในการวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีการเป่าลมหายใจ  เป็นวิธีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายให้ผลวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเครื่องดังกล่าวต้องได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้อง แม่นยำของตัวเลขที่ชี้ว่าผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายหรือไม่ โดยข้อกำหนดของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ กำหนดให้เครื่องต้องได้รับการสอบเทียบใหม่ทุก 6 เดือน เนื่องจากเครื่องมีหัววัดแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งคุณภาพของหัววัดจะเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา การใช้งานและต้องนำเครื่องมาทำสอบเทียบใหม่ตามข้อกำหนดเพื่อปรับให้หัววัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจภูธร สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ส่งสอบเทียบยังสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,766 เครื่อง ผลการสอบเทียบพบว่าเครื่องวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดฯที่ชำรุด มีสาเหตุมาจากหัววัดเสื่อมสภาพ การขาดการดูแลและการบำรุงรักษา เป็นต้น ซึ่งต้องส่งซ่อมยังบริษัทผู้แทนจำหน่ายและหลังจากส่งซ่อมแซมแล้ว จะต้องนำกลับมาสอบเทียบใหม่อีกครั้ง หากพบว่าเครื่องใดมีค่าความผิดพลาดเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจะต้องทำการปรับตั้งค่าใหม่ในกระบวนการสอบเทียบ เพื่อให้เครื่องมีผลการทดสอบที่ถูกต้อง  จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้

                  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์นำเครื่องมาทำการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2951-0000-9 ต่อ 99770, 99956

open_close_button
top