• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบซีโอไลท์ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครเพื่อสกัดกั้นไข้เลือดออก

 
    สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่รายงานโดยกรมควบคุมโรคมากถึง 111,826 ราย  และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 108 ราย ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการกำจัดยุงลายด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งฉีดพ่นยากำจัดยุงตัวเต็มวัย ซึ่งพบว่าไม่สามารถยับยั้งการระบาดของยุงและการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เป็นเพียงแค่การควบคุมชั่วคราวเท่านั้น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และแมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี ต่างจากวิธีการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จำกัดเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและได้ผลดีกว่าการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยซึ่งบินได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้ประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชนให้การยอมรับ

    ในปีนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าวและการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกราชอาณาจักรผ่านทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเกือบทุกปี ได้ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์ซึ่งเป็นนวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจติดเข้ามาในบริเวณชายแดนกับผู้ผ่านชายแดน ตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการซึ่งต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค รวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นและเชื้อที่ติดมากับคนต่างด้าว    

    ในการนี้ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์แก่นายด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2,500 ซองตามที่ขอมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ซีโอไลท์ที่มอบให้นี้สามารถใช้ได้ประมาณ 500 ครัวเรือนและมีข้อดีแตกต่างจากทรายกำจัดลูกน้ำทั่วไป คือไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่ทำให้เกิดฝ้าลอยบนผิวน้ำหลังจากใส่ลงในน้ำ เนื่องจากมีรูพรุนจึงทำให้สามารถดูดกลิ่นของสารทีมีฟอส นอกจากข้อดีดังกล่าวซึ่งประชาชนยอมรับแล้วยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงได้มากกว่า 3 เดือน โดยมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการใช้สารพ่นกำจัดยุง จึงเป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาเผยแพร่รณรงค์ให้ประชาชนใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกในช่วงที่ประชาชนกำลังเสียขวัญและกำลังใจอันเนื่องมาจากข่าวการป่วยในขั้นวิกฤติของนักแสดงที่มีชื่อเสียง

open_close_button
top