• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ธันวาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
download
Link

รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ตั้งแต่ะระดับโรงพยาบาล ปศุสัตว์ ระบบเฝ้าระวังระดับชาติ และนานาชาติ ของประเทศเนเธอร์แลนด์

วันเดือนปีของเอกสาร : 2017-02-16
แหล่งที่มา : นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร นางสาวนภวรรณ เจนใจ นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
open_close_button
top