• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link

รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ตั้งแต่ะระดับโรงพยาบาล ปศุสัตว์ ระบบเฝ้าระวังระดับชาติ และนานาชาติ ของประเทศเนเธอร์แลนด์

วันเดือนปีของเอกสาร : 2017-02-16
แหล่งที่มา : นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร นางสาวนภวรรณ เจนใจ นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
open_close_button
top