• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ธันวาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

17 ส.ค. 2558 ถึง 17 ส.ค. 2558 , ห้องประชุม NIH

          ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทญ์ ได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ในปี 2557 ซึ่งในปี 2558 มาตรฐาน ISO 9001 มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ เป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2015 กรมได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 52015 ภายในปี 2558 ด้วย นั้น

          ในการนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในวันจันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

open_close_button
top