• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มีนาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ

15 ส.ค. 2558 ถึง 16 ส.ค. 2558 , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ เพื่อเป้นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุม/ดูแลงานยานพาหนะ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ การมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ

open_close_button
top