• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ธันวาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

3 ก.ค. 2558 ถึง 3 ก.ค. 2558 , ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อไป เวลา 08.30-14.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

                              งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 99018,99065

open_close_button
top