• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ตุลาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

3 ก.ค. 2558 ถึง 3 ก.ค. 2558 , ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อไป เวลา 08.30-14.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

                              งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 99018,99065

open_close_button
top