• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       กรกฎาคม - 2563                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 วันนี้
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 ส.ค. 57 - 7 ส.ค. 57 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ ภาคปฏิบัติ
4 ส.ค. 57 - 5 ส.ค. 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
3
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการอบรม การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ ภาคบรรยาย
30 ก.ค. 57 - 1 ส.ค. 57 โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
4
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2557
29 ก.ค. 57 - 29 ก.ค. 57 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารแห่งที่ 7 ที่ตลาดยิ่งเจริญ และมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 22 ก.ค. 57 - 22 ก.ค. 57 ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ
6
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 21 ก.ค. 57 - 21 ก.ค. 57 โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่
7
สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
16 ก.ค. 57 - 18 ก.ค. 57 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
8
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 22
30 มิ.ย. 57 - 2 ก.ค. 57 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
9
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่ 6 "กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์" 12 มิ.ย. 57 - 13 มิ.ย. 57 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
10
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี ประจำปี 2557 9 ม.ค. 57 - 10 ม.ค. 57 สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข
11
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานฯ 26 ธ.ค. 56 - 26 ธ.ค. 56 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
12
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานตัวชี้วัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557
17 ธ.ค. 56 - 17 ธ.ค. 56 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
13
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย 16 ธ.ค. 56 - 16 ธ.ค. 56 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย 11 ธ.ค. 56 - 12 ธ.ค. 56 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
15
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองปลิง 10 พ.ย. 56 - 10 พ.ย. 56 วัดหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Page: 1 of 6 page(s)
PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top