• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       กรกฎาคม - 2563                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 วันนี้ 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบ Bacterial Endotoxins ในผลิตภัณฑ์ยาฉีด
19 มี.ค. 58 - 20 มี.ค. 58 อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักยาและวัตถุเสพติด
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของหลักการ OECD GLP ด้านระบบบริหารและวิชาการ ครั้งที่ 2 Field study”
17 มี.ค. 58 - 17 มี.ค. 58 ห้องประชุม 301 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทางจุลชีววิทยาของผู้ประกอบการ
17 มี.ค. 58 - 20 มี.ค. 58 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
4
อบรมความรู้พื้นฐานในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485, ISO 14971
16 มี.ค. 58 - 17 มี.ค. 58 ห้องประชุมใหญ่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH)
5
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ
16 มี.ค. 58 - 17 มี.ค. 58 โรงแรมทีเคพาเลซ
6
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศักยภาพการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เทคนิคการเขียนบทความ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์)
5 มี.ค. 58 - 6 มี.ค. 58 โรงแรมไมด้า นนทบุรี
7
ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2558
25 ก.พ. 58 - 27 ก.พ. 58 จังหวัดเชียงใหม่
8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลมาตรฐานสมุนไพร (สทรพ.)
18 ก.พ. 58 - 19 ก.พ. 58
9
อบรมวิชาการข้อกำหนดมาตรฐานสากล (Internal Traning 2) (EQA/สมป.)
18 ก.พ. 58 - 18 ก.พ. 58
10
โครงการฝึกอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (สรทพ.)
16 ก.พ. 58 - 16 ก.พ. 58 ห้องประชุมใหญ่ NIH
11
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมด้านเซลล์ และ เนื้อเยื่อทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 (สชพ.)
12 ก.พ. 58 - 12 ก.พ. 58 ห้องประชุม 801
12
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจการติดเชื้อ HIV-PCR (สชพ.)
12 ก.พ. 58 - 13 ก.พ. 58
13
การฝึกอบรมเชิงวิชาการการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (สวส.)
10 ก.พ. 58 - 10 ก.พ. 58 n/a
14
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมเปิดที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 22 ส.ค. 57 - 22 ส.ค. 57 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
15
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน
7 ส.ค. 57 - 7 ส.ค. 57 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

Page: 1 of 6 page(s)
PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top