• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       กรกฎาคม - 2563                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 วันนี้
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
การสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 ก.ค. 58 - 2 ก.ค. 58 ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบระจำปี 2558 ศวก.ที่10 อุบลราชธานี
22 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
3
การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2558
18 มิ.ย. 58 - 18 มิ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4
ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เขตบริการสุขภาพที่ 8
18 มิ.ย. 58 - 18 มิ.ย. 58 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
5
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk Management) สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพเชต 10
18 มิ.ย. 58 - 19 มิ.ย. 58 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
6
อบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
11 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
7
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2558
11 มิ.ย. 58 - 11 มิ.ย. 58 บริเวณโถงอาคาร 2 และอาคาร 3
8
วันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2558
10 มิ.ย. 58 - 10 มิ.ย. 58 ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
9
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจติดตามภายในด้านบริหารจัดการ ISO 15189 , ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO Guide34
10 มิ.ย. 58 - 11 มิ.ย. 58 โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ
10
แจ้งรับผลการตรวจสุขภาพประจำปี
9 มิ.ย. 58 - 9 มิ.ย. 58 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
11
อบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
8 มิ.ย. 58 - 11 มิ.ย. 58 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
12
โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปาชุมชน และโครงการส่งเสริมนักวิทย์ฯ ชุมชน
4 มิ.ย. 58 - 5 มิ.ย. 58 จังหวัดอุดรธานี
13
การป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
28 พ.ค. 58 - 29 พ.ค. 58 ห้องประชุม NIH สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข / อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องระบบปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน และระบบปฏิทินกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
27 พ.ค. 58 - 27 พ.ค. 58 ห้องประชุม 9810 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15
หารือเกี่ยวกับพันธกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 พ.ค. 58 - 25 พ.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page: 1 of 6 page(s)
PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top