• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มีนาคม - 2564 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       มีนาคม - 2564                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 วันนี้
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม
18 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60 ห้องประชุม 101 อาคาร 14 ชั้น1
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034:2016 General requirement for the competence of reference material producers” เพื่อเตรียมความพร้อมการให้การรับรองผู้ผลิต/จัดเตรียมวัสดุอ้างอิง
1 พ.ค. 60 - 2 พ.ค. 60 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
3
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
25 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14
4
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และเกณฑ์ PMQA
12 พ.ย. 58 - 13 พ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
5
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองกรมฯ
26 ต.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
6
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559
9 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
7
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
8 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58 ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
8
ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 1
7 ต.ค. 58 - 7 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
9
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
23 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
10
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
22 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
11
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
21 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
12
การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58 ห้องประชุม NIH
13
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ
15 ส.ค. 58 - 16 ส.ค. 58 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
13 ส.ค. 58 - 13 ส.ค. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
15
โครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3 ก.ค. 58 - 3 ก.ค. 58 ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

Page: 1 of 6 page(s)
1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top