{ เข้าสู่เว็บไซต์กรมวิทย์ฯ } { สำนักนายกรัฐมนตรี}ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์