• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มกราคม - 2561 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ


ของนางสรินยา จุลศรีไกวัล ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

 

open_close_button
top