รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559          รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 >>> 1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ          รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558          JHG Young Scientist Award : นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]         

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัลในการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และรางวัลผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 สาขา
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัลในการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และรางวัลผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 สาขา
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น(DMSc Award)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Training on Medicinal Plant Tissue culture” ให้แก่นักวิจัยผู้ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ 1) Miss Swe Swe ตำแหน่ง Deputy Director 2) Mrs.Kywe Wai Phyo ตำแหน่ง Research Assistant หน่วยงาน Research and Development Division Department of Traditional Medicine Ministry of Health and sports ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Training on Medicinal Plant Tissue culture” ให้แก่นักวิจัยผู้ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ 1) Miss Swe Swe ตำแหน่ง Deputy Director 2) Mrs.Kywe Wai Phyo ตำแหน่ง Research Assistant หน่วยงาน Research and Development Division Department of Traditional Medicine Ministry of Health and sports ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เครือข่าย DMSC

calendar
<< กุมภาพันธ์ - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

Press Release
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed

likefacebook


WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top