รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559          รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 >>> 1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ          รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558          JHG Young Scientist Award : นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]         

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “2 nd GHSA Detect 1 Workshop” ในหัวข้อ “Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab Preparedness” โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆกว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญจาก 30 ประเทศในการทำเวิร์คช็อปความร่วมมือทางด้านแล็ป เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรและยืนยันโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อการควบคุมป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับนานาชาติ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “2 nd GHSA Detect 1 Workshop” ในหัวข้อ “Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab Preparedness” โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆกว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญจาก 30 ประเทศในการทำเวิร์คช็อปความร่วมมือทางด้านแล็ป เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรและยืนยันโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อการควบคุมป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับนานาชาติ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “2 nd GHSA Detect 1 Workshop” ในหัวข้อ “Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab Preparedness” โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆกว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญจาก 30 ประเทศในการทำเวิร์คช็อปความร่วมมือทางด้านแล็ป เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรและยืนยันโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อการควบคุมป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับนานาชาติ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่อำเภอจัดการสุขภาพ” เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างฐานข้อมูลในระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในแต่ละรพ.สต.และชุมชน โดยมีผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ทั้ง 77 จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ผอ.สถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินี ผอ.และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 15 แห่งเข้าร่วมการการประชุม
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190"
เครือข่าย DMSC

calendar
<< กุมภาพันธ์ - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

Press Release
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed

likefacebook


WCAG 2.0 (Level AA)

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่น่าสนใจ
open_close_button
top