• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       กรกฎาคม - 2560                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 วันนี้ 25 26 27 28 29
30 31      
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสนเทศ
26 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60 ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
26 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60 ดิ ไอเดิ้ล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี
3
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
26 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60 โถงอาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการธำรงและสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60 ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
21 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6
การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6
21 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม
20 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60 ห้องประชุม 101 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสนเทศ
19 ก.ค. 60 - 19 ก.ค. 60 ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9
การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2560
14 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10
การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2560
14 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11
การอบรมเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ปีงบประมาณ 2560
14 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12
การอบรม เรื่อง การฟื้นฟูการดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
11 ก.ค. 60 - 11 ก.ค. 60 ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13
การประกวด "เรื่องเล่าเร้าพลัง : Springboard Success Storytelling
11 ก.ค. 60 - 11 ก.ค. 60 ห้องประชุม 816 อาคาร 14 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ อฟลาทอกซินเอ็ม 1 (Aflatoxin M1) ในนม
6 ก.ค. 60 - 7 ก.ค. 60 ห้องประชุม 806 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15
การอบรม Introduction to Biological Safety Cabinet Technology: User’s Essential Workshop for ASAEN Member States
4 ก.ค. 60 - 6 ก.ค. 60 ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ สไตล์ริช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

Page: 1 of 8 page(s)
1 2 3 4 5 6 7 8 NEXT
open_close_button
top