• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       พฤษภาคม - 2560                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 วันนี้ 31    
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
โครงการเสริมสร้างวินัยและการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดสำหรับบุคลากรภาครัฐ
29 พ.ค. 60 - 30 พ.ค. 60 ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60 ห้องประชุม 106
3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60 ห้อง 101 อาคาร 14 และด้านหน้าอาคาร 9
4
การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2560 หัวข้อ เรื่อง "การวิจัยพัฒนาและควบคุมกำกับ Biosensor สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค"
23 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60 ห้องประชุม 801
5
การอบรม “การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง”
23 พ.ค. 60 - 22 พ.ค. 60 ห้องประชุม 110
6
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005”
23 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
7
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยชีวภาพในอาเซียน
22 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
8
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม
18 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60 ห้องประชุม 101 อาคาร 14 ชั้น1
9
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034:2016 General requirement for the competence of reference material producers” เพื่อเตรียมความพร้อมการให้การรับรองผู้ผลิต/จัดเตรียมวัสดุอ้างอิง
1 พ.ค. 60 - 2 พ.ค. 60 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
10
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
25 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14
11
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และเกณฑ์ PMQA
12 พ.ย. 58 - 13 พ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
12
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองกรมฯ
26 ต.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
13
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559
9 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
14
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
8 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58 ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
15
ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 1
7 ต.ค. 58 - 7 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3

Page: 1 of 6 page(s)
1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top