• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< เมษายน - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       เมษายน - 2560                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
วันนี้ 24 25 26 27 28 29
30       
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
25 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14
2
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และเกณฑ์ PMQA
12 พ.ย. 58 - 13 พ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
3
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองกรมฯ
26 ต.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
4
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559
9 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
5
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
8 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58 ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
6
ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 1
7 ต.ค. 58 - 7 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
7
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
23 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
22 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
9
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
21 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
10
การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58 ห้องประชุม NIH
11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ
15 ส.ค. 58 - 16 ส.ค. 58 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
13 ส.ค. 58 - 13 ส.ค. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
13
โครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3 ก.ค. 58 - 3 ก.ค. 58 ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
14
การสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 ก.ค. 58 - 2 ก.ค. 58 ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบระจำปี 2558 ศวก.ที่10 อุบลราชธานี
22 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

Page: 1 of 6 page(s)
1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top