• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มีนาคม - 2560 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<<                                       มีนาคม - 2560                                          >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 วันนี้ 28 29 30 31  
No.
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
1
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และเกณฑ์ PMQA
12 พ.ย. 58 - 13 พ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
2
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองกรมฯ
26 ต.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
3
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559
9 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
4
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
8 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58 ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
5
ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 1
7 ต.ค. 58 - 7 ต.ค. 58 ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
6
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
23 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
7
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
22 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัล PMQA
21 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
9
การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58 ห้องประชุม NIH
10
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ
15 ส.ค. 58 - 16 ส.ค. 58 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11
โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
13 ส.ค. 58 - 13 ส.ค. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
12
โครงการอบรมการชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3 ก.ค. 58 - 3 ก.ค. 58 ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
13
การสัมมนาการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 ก.ค. 58 - 2 ก.ค. 58 ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบระจำปี 2558 ศวก.ที่10 อุบลราชธานี
22 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
15
การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2558
18 มิ.ย. 58 - 18 มิ.ย. 58 ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page: 1 of 6 page(s)
1 2 3 4 5 6 NEXT
open_close_button
top