change lanuage English version
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ลงนามข้อตกลงระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำผลงานที่มีการวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นนวัตกรรม กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ลาวาซีโอไลท์” ออกสู่ตลาดค้าปลีก เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ลงนามข้อตกลงระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำผลงานที่มีการวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นนวัตกรรม กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ลาวาซีโอไลท์” ออกสู่ตลาดค้าปลีก เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อก้าวสู่ ISO9001:2015 เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน กระบวนการจัดทำเอกสาร และการตรวจติดตามภายในองค์กร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเปิดและมอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ตรวจเลือดผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแยกจากห้องปฏิบัติการประจำ สามารถทำลายเชื้อด้วยความดันสูงกำจัดตัวอย่างและขยะติดเชื้อเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเปิดและมอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ตรวจเลือดผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแยกจากห้องปฏิบัติการประจำ สามารถทำลายเชื้อด้วยความดันสูงกำจัดตัวอย่างและขยะติดเชื้อเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเปิดและมอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ตรวจเลือดผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแยกจากห้องปฏิบัติการประจำ สามารถทำลายเชื้อด้วยความดันสูงกำจัดตัวอย่างและขยะติดเชื้อเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือด้านเภสัชกรรมและยาสมุนไพร ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงาน PMDA ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร เข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือด้านเภสัชกรรมและยาสมุนไพร ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงาน PMDA ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร เข้าร่วมประชุม
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เพื่อนำปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (วัดเชิงเลน) สามารถร่วมทำบุญโดยบริจาคปัจจัยได้ที่ ฝ่ายคลัง อาคาร 3 ชั้น 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “ผ้าป่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-07131-9 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2557) ที่คุณรัชนี คงขำ ฝ่ายคลัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99025 โทรสาร 02-591-4273
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเยี่ยมชมนิทรรศการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “ร้อยรัก รวมใจ มอบให้ผู้เกษียณ” พร้อมทั้งมีการบรรยายวิชาการเรื่อง บําเหน็จ บำนาญ ข้าราชการโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลางการแสดงชุดที่ ๑ เกษมสันต์งานเกษียณ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การแสดงชุดที่ ๒ ชุดข้ารองบาทแห่งพ่อหลวง โดยชมรมกีฬาและนันทนาการ การแสดงชุดที่ ๓ ยิ้มสยามบ้านทุ่ง จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “ร้อยรัก รวมใจ มอบให้ผู้เกษียณ” พร้อมทั้งมีการบรรยายวิชาการเรื่อง บําเหน็จ บำนาญ ข้าราชการโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลางการแสดงชุดที่ ๑ เกษมสันต์งานเกษียณ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การแสดงชุดที่ ๒ ชุดข้ารองบาทแห่งพ่อหลวง โดยชมรมกีฬาและนันทนาการ การแสดงชุดที่ ๓ ยิ้มสยามบ้านทุ่ง จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “ร้อยรัก รวมใจ มอบให้ผู้เกษียณ” พร้อมทั้งมีการบรรยายวิชาการเรื่อง บําเหน็จ บำนาญ ข้าราชการโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลางการแสดงชุดที่ ๑ เกษมสันต์งานเกษียณ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การแสดงชุดที่ ๒ ชุดข้ารองบาทแห่งพ่อหลวง โดยชมรมกีฬาและนันทนาการ การแสดงชุดที่ ๓ ยิ้มสยามบ้านทุ่ง จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
การจัดการความรู้ (KM)
เครือข่าย DMSC

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
calendar
<< ตุลาคม - 2557 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวทั้งหมด
RSS Feed
  ระบบสารสนเทศ
  ดูทั้งหมด
  likefacebook
  เริ่มนับ 17 พฤษภาคม 2556

  WCAG 2.0 (Level AA)

  หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  open_close_button
  top