ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องเรียน
คำถามที่พบบ่อย
Webboard

ข่าวสารและประกาศหน่วยงาน

 • ต.ค. 08

  ประกาศและประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันที่โพส : 2021-10-08 อ่านต่อ
 • ต.ค. 06

  ร่างประกาศและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง

  วันที่โพส : 2021-10-06 อ่านต่อ
 • ต.ค. 06

  ประกาศราคากลางซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง

  วันที่โพส : 2021-10-06 อ่านต่อ
 • ต.ค. 04

  ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 2 เครื่อง

  วันที่โพส : 2021-10-04 อ่านต่อ
 • ก.ย. 29

  นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  วันที่โพส : 2021-09-29 อ่านต่อ

สาระน่ารู้

 • มิ.ย. 29

  การทดสอบผลิตภัณฑ์

  วันที่โพส : 2016-06-29 อ่านต่อ
 • มิ.ย. 29

  การให้บริการทดสอบความชำนาญ

  วันที่โพส : 2016-06-29 อ่านต่อ
 • มิ.ย. 29

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  วันที่โพส : 2016-06-29 อ่านต่อ

RSS FEED

   คู่มือการใช้บริการ

   ข่าวสารและประกาศหน่วยงาน

   ข้อเสนอแนะ

   การจัดการความรู้

   คุณธรรมและความโปร่งใส

   Video

   Happy & Healthy : สักคิ้ว สวยแบบปลอดภัย

   poll_footer