header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news755.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news754.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news753.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news750.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news749.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มตรวจสอบภายใน บริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และบุคลากรบริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี