header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news374.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news373.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news370.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news366.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news365.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 62


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560