สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

รายงานประจำปี 2561

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2562

รายงานประจำปี 2561 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถ download ได้จาก 

https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/filemanager/201903/154_20190315145024.pdf

หรือ

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40