สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี

วันที่โพสต์ 28 ม.ค. 2562

เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี" 

วันที่ 28 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 
เอกสารประกอบการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40