สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยพัฒนาและควบคุมกำกับ Monoclonal Antibody” วันที่ 28 กพ.2560

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2560

“การวิจัยพัฒนาและควบคุมกากับ Monoclonal Antibody” 
จัดโดย สานักวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กำหนดการ

https://goo.gl/njqwLv

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ

เรืองที่ 1 https://goo.gl/WKrZ4q

เรื่องที่ 2 https://goo.gl/yGDcn3

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40