สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการตรวจคุณภาพภายในและ ทบทวนบริหารคุณภาพเชิงบูรณการ ระหว่างวันที่ 9-10 กพ.2560

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2560

 จัดโดยสำนักวิชาการฯและสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ

กำหนดการ 

https://goo.gl/7vwbZ0

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ นาย สุธน วงษ์ชีรี

เรื่องที่ 1 https://goo.gl/OQpnPq

เรื่องที่ 2 https://goo.gl/nFKXVZ

เรื่องที่ 3  https://goo.gl/zIGB3Q

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ นางปานทิพย์ ศิริโชติ (ศวก. 5 สมุทรสงคราม)

เรื่อง  https://goo.gl/d5RuaC

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ คุณปวีณา

เรื่อง  https://goo.gl/tMwgaI

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ นางสาวสีตะไพสิฐ เอกะจัมปะกะ

เรื่อง https://goo.gl/3jZVIo

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ นายพันธวิทย์ นนทกุล
 
เรื่อง https://goo.gl/DIkCg1

 

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40