สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2560

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

สไลด์การบรรยายเรื่อง '' การศึกษาคุณภาพยาสมุนไพร '' โดย ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น

https://goo.gl/AmcIH4

สไลด์การบรรยายเรื่อง '' การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยยาสมุนไพร '' โดย ดร.ภญ.สุภาณี ดวงธีรปรีชา 

https://goo.gl/n4DNYf

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40