สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเรื่อง การออกแบบกระบวนการวิจัยและการประเมินความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การออกแบบกระบวนการวิจัยและการประเมินความเสี่ยงระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559"

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กำหนดการ

http://goo.gl/MrdYMx          

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ เรื่อง '' การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย " โดย นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว

https://goo.gl/YgCtY4

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ เรื่อง "การออกแบบกระบวนการวิจัย" โดย นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์

http://goo.gl/Q2iAzs     

โจทย์การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ และเฉลยกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 1     http://goo.gl/CYCXdn   
กรณีศึกษาที่ 2     http://goo.gl/0UVPFP
กรณีศึกษาที่ 3,4  https://goo.gl/3SeMxN
เฉลยกรณีศึกษา    http://goo.gl/2Du8D9
             
ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40