สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2562 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม: อนาคตและความหวังของการรักษา

เรื่อง “โรคทางพันธุกรรม: อนาคตและความหวังของการรักษา”
 
โดย นพ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ เร็วๆนี้
ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40