สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2562 เรื่อง กัญชาทางการแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยาย
 
เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์”
โดย ภญ. ศรัณยา ชวนิชย์ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
กำลังดำเนินการขอเผยแพร่
เรื่อง “กัญชาทางรอดของมะเร็ง?” 
โดย เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
 
เรื่อง “การศึกษาวิจัยพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์”
โดย ดร.ภญ.ประภัสสร ทิพย์รัตน์ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่
 
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่
 
 

วันเดือนปีของเอกสาร : 2019-04-29

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40