สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2562 แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านเคมี

บรรยาย เรื่อง แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านเคมี
 
โดย กนกพร อธิสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
 
 
 
ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 
 
 
 

ผู้ได้รับของสมนาคุณจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หมายเลข 0023

สามารถรับได้ที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 7 

โทร 99358

 

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40