สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • เกี่ยวกับสำนักฯ»
  • ยุทธศาสตร์การวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์»

ยุทธศาสตร์การวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรอบการวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า

https://drive.google.com/open?id=1ZBJy03fB1oAlzs2nDU-UvoEomSqGwMcp

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

https://drive.google.com/open?id=19h1D8wRJ0uvA9jAkurXpcY4e2C2OwE3E

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

https://drive.google.com/open?id=1jvrqxyv3mMFrbse2GqXziL9NcSGw-XKp

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40